Tillgänglighetsutlåtande

Detta är ett tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för den här webbplatsen.

Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Kontakta oss om du hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta Karlskoga kommuns Servicecenter eller lämna synpunkter visa vårt system för hantering av synpunkter.

Tyck om Karlskogalänk till annan webbplats

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparlänk till annan webbplats publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.