Om oss

Bilden av Karlskoga ska vara densamma för alla, oavsett organisatorisk tillhörighet, och utgöra den röda tråden i våra satsningar. Sajten har tagits fram av Karlskoga kommun i samverkan med näringslivet.

Ju fler vi är som kommunicerar samma bild av Karlskoga, ju effektivare blir vår kommunikation. På denna webbplats vill vi ge dig de verktyg du behöver när du ska berätta om Karlskoga. Här finns korta texter, fakta, bilder, filmer med mera som du fritt kan använda dig av.

Denna webbplats kan ses som ett skyltfönster för vår stad och kommun. Webbplatsen ger oss möjlighet att marknadsföra platsen Karlskoga och berätta om allt spännande som sker inom stadsutveckling, näringsliv och i det dagliga livet för varje Karlskogabo. Webbplatsen ska förstärka känslan av Karlskoga som en attraktiv plats att bo, leva och verka i och bidra till att öka attraktionskraften, kompetensförsörjningen och tillväxten.

Om webbplatsen