Klart med unikt byggprojekt – för framtidens Karlskoga

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Nu står det klart att det inom ett par år kommer finnas minst 40 nybyggda och attraktiva lägenheter i centrala Karlskoga.

Tony Ring, moderat kommunalråd

Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande

- Det här är jätteviktigt för att Karlskoga ska kunna förstärka de senaste årens positiva utveckling, säger Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har sedan flera år sett behovet av attraktiva lägenheter i ett centralt läge som passar personer som vill ha ett bekvämt boende med hiss, nära till service, butiker och kommunikationer.

Det bostadshus som kommer att byggas möter de önskemål som framkom bland annat i en omfattad undersökning riktat till äldre som genomfördes förra året.

- Byggandet går helt i linje med det som våra kommunmedborgare vill ha och blir första etappen på den förtätning av det centrala Karlskoga som vi eftersträvar, säger Tony Ring,

Bostadshuset, som förhoppningsvis står klart runt årsskiftet 2022-2023, ska innehålla minst 40 lägenheter, lokaler i bottenplan samt en fristående byggnad med lokaler. Arbete med detaljplan är inledd och under hösten bör det specifika huset kunna presenteras.

"Ett jättekliv in i framtiden"

I samma projekt ingår också ett nytt vårdboende med totalt 80 lägenheter som kommer att byggas vid Stråvägen. Större delen av bostäderna kommer ligga i markplan med fritt tillträde till stora gemensamma ytor inomhus och en större gemensam gård. Avsikten är att inflyttning ska kunna ske i november 2022. Boendet byggs dels för att skapa flera vårdboendeplatser, dels för att ersätta ett äldre vård- och omsorgsboende där lokalerna börjar bli utdaterade och opraktiska.

Upphandlingen av byggentreprenaden för vård- och omsorgsboendet kommer inledas omgående och genomförs helt och hållet av Karlskoga kommun. I höst får vi veta vem som kommer att bygga vård- och omsorgsboendet. Peab Bostad ska vara fastighetsägare som kommunen hyr av. Det är helt öppet vem som blir byggentreprenör. Det hyreskontrakt som kommunfullmäktige genom sitt beslut den 28 maj godkände är på 25 år, vilket är en vanlig längd för den här typen av hyresavtal.

- Att kunna kombinera två så viktiga projekt på det här ganska unika sättet gör att vi tar ett jättekliv in i framtiden, med ett mer traditionellt sätt att hantera frågan skulle vi behövt vänta ytterligare många år, avslutar Tony Ring.

Faktaruta

Kommunens kostnad för det nya vård- och omsorgsboendet beräknas bli ca 155 000 kronor per år per brukare. Detta kan jämföras med Torpdalen, byggt 1989, som kommunen skulle betala cirka 147 000 kr per år per brukare år 2023. Brukaren själv kommer betala cirka 54 000 kronor per år för sitt nya boende (cirka 4 500 kronor per månad).