Riktade insatser för att underlätta för lokala näringsidkare

Karlskoga kommun arbetar på bred front för att försöka lindra coronavirusets negativa effekter på det lokala näringslivet

Karlskoga kommun har redan tagit fram en rad riktade insatser för att stärka och underlätta för lokala näringsidkare. Karlskoga kommun väljer i denna svåra situation att fortsätta agera och framföra ytterligare riktade insatser:

  • Karlskoga Energi och Miljö AB (KEMAB) erbjuder förlängt anstånd för betalning av fakturor

Pressmeddelande från Karlskoga Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats

  • Riktade marknadsföringsinsatser för att stärka besöksnäring och handel, bland annat genom reklam och kampanjer via sociala medier, radio och tidning.