Nu förbättras förutsättningarna för ett växande Karlskoga

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Ansvaret för mark- och exploateringsfrågor övergår i mars från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsens ledningskonor, det beslutade kommunfullmäktige den 25 februari.

- Den här är oerhört angeläget för att Karlskoga ska kunna växa och utvecklas på det sätt vi vill, säger Johan Harryson, kommundirektör.

Det är alltså frågor gällande köp, försäljning och upplåtelse av kommunal mark som nu läggs över på kommunstyrelsens ledningskontor och blir en del av näringslivs- och tillväxtavdelningen.

- På det här sättet får näringslivs- och tillväxtavdelningen bättre förutsättningar och det gör också att ärenden som gynnar Karlskogas utveckling kan hanteras med större precision och kvalitet, säger Johan Harryson.

Flytten är dessutom nödvändig utifrån att Karlskoga annars riskerar att bli av med sitt kommunala lantmäteri. Det statliga lantmäteriet har konstaterat att det finns risk för jäv när lantmäteriet, som idag, ligger under samma förvaltning som mark- och exploateringsverksamheten. Utan den här förändringen kan tillståndet för Karlskoga kommuns lantmäterimyndighet dras in. Att behålla det egna lantmäteriet är viktigt utifrån att det, jämfört med statliga lantmäteriet, har kortare handläggningstider och bättre service.

- Det kommunala lantmäteriet har en avgörande betydelse i arbetet med en effektiv samhällsbyggnadsprocess och är en viktig pusselbit i förutsättningarna för att Karlskoga ska kunna växa, säger Eleonore Åkerlund, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Berörd personal överförs till kommunstyrelsen från och med den 1 mars 2020.