Örebro län kraftsamlar kring Alfred Nobel

Gruppbild.

Från vänster: Johan Harryson, kommundirektör Karlskoga, Anneli Lyckeborn, verksamhetschef Björkborn, Anna-Karin Andershed, professor Örebro universitet, Sara Arvidson, kommunikationsdirektör Örebro universitet, Irén Lejegren, Regionråd, Petter Arneback, utvecklingsdirektör, Regional utveckling, Maria Larsson, landshövding, Ola Ström, projektledare Region Örebro län samt Tony Ring, kommunalråd Karlskoga.

Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro universitet går nu samma för att satsa på forskning och innovationer. Den samlande personen är världens mest kände svensk – Alfred Nobel. Det skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.

– Vi har allt att vinna på att bättre nyttja Alfred Nobels anda och livsgärning för att stärka tillväxten i Örebro län. Jag är nöjd med och förväntansfull över att vi lyckats samla så många viktiga intressenter i detta gemensamma arbete, säger Iréne Lejegren, regionråd (S) och ordförande för Regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län

Regionfullmäktige gav i januari Regionala tillväxtnämnden i uppdrag att verka för att stärka Alfred Nobels som varumärke, med inriktning på industrin och innovationer. Örebro universitetet deltar i satsningen med klara mål:

– För vår del handlar det om att projektet ska bidra till kompetensförsörjning, rekrytering av internationella studenter och fungera som en sporre till höjd kvalitet i forskning och utbildning vid Örebro universitet, säger rektor Johan Schnürer.

Alfred Nobels internationella lyskraft

I projektet ingår även en satsning på Björkborn i Karlskoga som var Alfred Nobels hem och numera är ett museum över mannen bakom Nobelpriset, världens mest prestigefyllda pris för vetenskap, fredsskapande och litteratur.

– Alfred Nobel har internationell lyskraft som vi ska nyttja ännu bättre! Vi ska arbeta för att Björkborn blir en självklar samlingspunkt för forskare, företag och andra som verkar för tillväxt i Karlskoga och hela länet, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande (M) i Karlskoga.

Projektet sker i samverkan mellan Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro universitet. I styrgruppen finns även representanter för näringslivet i Karlskoga, Örebro kommun, Nobelstiftelsen samt Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn.