När stannar tåget i Karlskoga?

Bild

Ankomsttiden är inte satt. Men nu längre är inte frågan om, utan när det kommer järnväg till Karlskoga.

Karlskoga sägs vara den största staden i landet som inte har persontrafik på järnväg. När dagens järnvägsnät byggdes på 1800-talet gjordes en vid sväng söderut för att undvika Kilsbergen. Mellan Örebro och Kristinehamn finns en felande länk som kanske kan komma att byggas bort framöver.

– Både Norge och Sverige är överens om att järnvägsförbindelserna mellan de båda huvudstäderna håller alldeles för låg standard och att restiden är på tok för lång. Sedan några år tillbaka pågår ett intensivt arbete med att utreda förutsättningarna för att bygga ny järnväg på flera sträckor, bland annat den så kallade Nobelbanan förbi Karlskoga, och höja standarden i övrigt för att korta restiden med tåg mellan Stockholm och Oslo till under tre timmar, säger Bosse Björk, samhällsutvecklingschef  på Karlskoga kommun.

Bro över Möckeln

Det naturliga är en förbifart söder om staden. Andra alternativ hindras eller försvåras av den omkringliggande naturen, industrier och skjutfältet. Men en förbifart söder om staden kräver en bro över Möckeln, något som skulle kunna bli verklighet den dagen tågen faktiskt stannar i Karlskoga.

Det mest sannolika alternativet för en järnvägssträckning är en bro över Möckeln och ett stationsområde strax söder om Storängens handelsområde. Sedan något år tillbaka planeras all bebyggelse utifrån att det ska finnas plats för en bro, en järnväg och en station här.

I de mest optimistiska bedömningarna skulle en järnväg kunna vara klara att använda om cirka 15 år. Framtiden får utvisa när det här blev verklighet.