Alfred Nobels torg - en del av framtidens Karlskoga

Ett torg är ofta en stads mittpunkt – och i Karlskoga är det Alfred Nobels torg. Ett torg som just nu byggs om, utvecklas och förändras.

Alfred Nobels torg ska bli en tillgänglig och attraktivt plats som är till för alla med fokus på mötet mellan människor. Målet är att torget ska vara en social och trivsam plats där Karlskogaborna kan träffas vid större evenemang och festligheter men också i det vardagliga livet, på en uteservering eller vid någon av sittytorna,

Ett gångfartområde har redan byggts och en cykelbana har flyttats. Den gång-och cykelväg som gick över torget flyttades till Bergsmansgatan, det ger en säkrare och lugnare miljö på torget. Arbetet fortsatte sedan under 2018
med att bygga ett gångfartsområde vid Alfred Nobels torg - en yta där alla trafikanter samsas och där hastigheten för fordonstrafik är gångfart. De gående har företräde, vilket syftar till att sänka hastigheten och skapa
en mer trafiksäker miljö för besökarna i centrum. Under nästa år kommer ombyggnationen av torget att fortsätta.

Utgångspunkten för ombyggnationen är bland annat en medborgardialog där Karlskogaborna fick uttrycka vad
de vill ha för typ av torg.